Over de Vooruitgang

Informatie over de vereniging de “Vooruitgang”.

De vereniging voor Plaatselijk Belang De Wilp is opgericht in 1885 en officieel erkend in 1896 , en stelt zich volgens de statuten ten doel de belangen van het dorp De Wilp zoveel te bevorderen als haar mogelijk is.

Eerste notulen

Afschrift van officiele erkenning van de oprichting van de vereniging.

De vereniging tracht dat doel te bereiken door steun te verlenen aan de aktiviteiten in het dorp De Wilp, zoals het behoud van bestaande voorzieningen, het verfraaien van het dorp, het ondersteunen van het verenigingsleven, de verkeersveiligheid, de kwaliteit van fiets- en voetpaden, aandacht voor de kwaliteit van het woon- en leefklimaat en voldoende woonruimte.

Ook het onderhouden van de contacten met de gemeente, de provincie en andere instanties zijn van belang voor de vereniging.
Het bestuur vergadert elke eerste donderdag van de maand in dorpshuis “Op de Welle” en daarbij zijn de leden van harte welkom.

In april is er een algemene ledenvergadering  en daar legt het bestuur verantwoording af over de financiën en haar activiteiten.
In oktober is een overleg met alle verenigingen (“Koepeloverleg”) met als doel de activiteiten voor het nieuwe jaar op elkaar af te stemmen en de mogelijkheden elkaar te versterken te bespreken.

De vereniging heeft nu 300 leden, maar meer leden betekent dat de vereniging meer De Wilp kan doen.

Lid worden? Zie het inschrijfformulier “Word nu lid” op deze site.

Aankomende activiteiten
Wat gebeurt er op Facebook

Er zijn geen recente Facebook berichten om te tonen.