Word nu lid!!!

Door inzenden van dit formulier geeft u toestemming aan de Vereniging voor plaatselijk belang “Vooruitgang” om uw NAW gegevens op te slaan in de ledenadministratie van de vereniging.